Change language
dehaze

Ayesh Piyara Wipulasena Aleihela Yamannalage 

Doktorant
ayesh.wipulasena@ut.ee  

Oma doktoritöös uurin, milline roll on mikroorganismidel ökosüsteemi üleminekul ühest stabiilsest olekust teise. Püüan aru saada mehhanismidest, mis ökosüsteemide dünaamikat kujundavad ja tuua välja viise, kuidas leevendada häiringute negatiivset mõju ökosüsteemidele. 

Minu doktoritöö juhendajateks on professor Mari Moora, kaasprofessor John Davison, ja teadur Tanel Vahter