Change language
dehaze

Daniela Leon Velandia

Doktorant
daniela.leon [ät] ut.ee

Oma doktoritöös uurin maakasutuse mõju taimekoosluste mükoriissete tunnuste koosseisule erinevate keskkonnatingimuste korral. Esmalt soovin teada saada, kuidas taimekoosluse mükoriissed tunnused muutuvad mööda keskkonnatingimuste gradienti. Teiseks selgitan, kuidas maakasutus mõjutab taimekoosluse mükoriissete tunnuste koosseisu. Samuti uurin maakasutuse ja keskkonnatingimuste omavahelist koosmõju taimekoosluste mükoriissetele tunnustele. Minu doktoritöö juhendajateks on Martin Zobel, Mari Moora ja Guillermo Bueno.