Change language
dehaze

Maret Gerz

Doktorant
maret.gerz [ät] ut.ee

J. Liivi st. 2- 515

Minu doktoritöö keskseks teemaks on taimekoosluste mükoriissus. Eesmärgiks on töötada välja meetod taimekoosluste mükoriissuse kvantitatiivseks hindamiseks ning kirjeldada selle abil erinevaid taimekooslusi. Ühtlasi huvitab mind, kuidas on omavahel seotud koosluse mükoriissus erinevate keskkonna- ja inimmõjugradientidega nagu mullaviljakus, pH või maakasutuse intensiivsus. Lisaks on plaanis uurida erinevate mükoriisatüüpide jaotumust nii lokaalses kui ka suuremas skaalas.

Minu doktoritöö juhendajaks on Mari Moora.

Valitud publikatsioone:

Gerz, M., Bueno, C. G., Zobel, M. & Moora, M. 2016. Plant community mycorrhization in temperate forests and grasslands: relations with edaphic properties and plant diversity. Journal of Vegetation Science 27: 89-99.

Garcia de Leon, D.; Moora, M.; Öpik, M.; Neuenkamp, L.; Gerz, M.; Jairus, T.; Vasar, M.; Bueno, C. G.; Davison, J. & Zobel, M. 2016. Symbiont dynamics during ecosystem succession: co-occurring plant and arbuscular mycorrhizal fungal communities. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1093/femsec/fiw097.