Change language
dehaze

Oscar Zárate-Martínez

Doktorant
oscar.zarate-martinez@ut.ee

J. Liivi st. 2- 515

Minu doktoritöö keskendub mullaseente levikumustrite mõistmisele, kasutades liikide leviku mudeleid ja tumeda elurikkuse metoodikat. Minu doktoritöö eesmärgiks on hinnata, kuidas mullas elavate seente levikumustrid mõjutavad mullaga seotud ökosüsteemi teenuseid nagu näiteks süsiniku sidumist, seente korjamist ja ökoturismi. Need teadmised aitavad kaasa parema ökosüsteemide kaitsmise planeerimisele. 

Minu doktoritöö juhendajateks on Professor Meelis Pärtel (Makroökoloogia töörühm) ja Professor Maarja Öpik.