Change language
dehaze

Yiming Meng

Doktorant
yiming.meng [at] ut.ee

Oma doktoriõpingute vältel uurin järgmisi küsimusi: 1) milline on fülogeneesi ja keskkonnatingimuste roll taimede mükoriisse staatuse kujunemisel? 2) kas on olemas üldisi geograafilistest ja keskkonnatingimustest või fülogeneesist tulenevaid asjaolusid, mis seletaks miks mõned taimed ei ole mükoriissed? 3) kas alati ja vaid vahel mükoriisaseentega koos elavate taimede seenekooslused erinevad üksteisest erinevate keskkonnatingimuste juures? Oma uurimistöös loodan pakkuda uut informatsiooni sellest kuidas taimede mükoriissuse tunnused muutuvad keskkonnagradientidel ning saada teada mida see tähendab globaalmuutuste kontekstis.

Minu juhendajateks on Guillermo Bueno, John Davison ja Maarja Öpik