Change language
dehaze

PhD Maarja Öpik

Molekulaarse ökoloogia professor, molekulaarse ökoloogia grupi juht
maarja.opik [ ät ] ut.ee 

J. Liivi tn 2- 617

Minu uurimistöö keskseks teemaks on olnud arbuskulaarset mükoriisat (AM) moodustavate seente (alamhõimkond Glomeromycotina, krohmseened) molekulaarne kindlakstegemine ja määramine. Olen olnud krohmseente molekulaarsete uuringute eesliinil, arendades DNA järjestustepõhist krohmseente nimetamise süsteemi, mis ühildab seenekultuuridest ja keskkonnaproovidest pärineva info. See virtuaaltaksonite (VT) süsteem on rakendatud andmebaasis MaarjAM, mis koondab avaldatud teabe järjestatud krohmseente levikuandmete kohta. Meie töörühm jätkab selle süsteemi arendamist, andmete lisandudes ning andmemahtude kasvades.

Virtuaaltakson ning kasvava teabega andmebaas töövahenditeks, uurime, kuidas krohmseened elavad nii looduslikes kui inimmõjulistes keskkondades, suhetes teiste organismidega (nt peremeestaimedega või teiste mikroobidega) ning mis rollid neil on täita ökosüsteemides.

Alusteadmisi krohmseente ning laiemalt mullaelustiku kohta rakendame taimkatte taastamise, taimekoosluste suktsessiooni suunamise ning mahepõllumajanduse valdkondades. Need uuringud toimuvad tihedas koostöös meie teadus- ning rakenduspartneritega nii looduskaitse kui põllumajanduse valdkondades.

 

Olen ajakirjade New PhytologistFungal EcologyIMA Fungus ja Plant and Soil toimetaja.

Käimasolevad projektid:

Teaduse tippkeskus EcolChange

PRIA rahastatav innovatsiooniklaster MTÜ Põllukultuuride klaster

Biodiversa3 projekt SoilMan: Mullaelustiku mitmekesisuse poolt mõjutatud ökosüsteemide hüved - teadmised ning majandamine

Minu juhendamisel teevad doktoritööd Tanel VahterSiqiao Liu ja Yiming Meng.

Minu täielik CV ja teadustööde loend on kättesaadavad ETISes.

Valitud teadustööd: