Change language
dehaze
employee Kadri Koorem Tartu,, Estonia

PhD Kadri Koorem

Taimeökoloogia teadur
Kadri.Koorem [ät] ut.ee 

J. Liivi tn 2- 607

Minu teaduslikud huvid keerlevad ümber taimede biootiliste interaktsioonide.

Oma järeldoktorantuuris Hollandi Ökoloogia Instituudi (NIOO-KNAW) juures keskendusin kliimamuutuste tagajärjel levikuareaali laiendavate taimede suhetele mullaorganismidega. Need taimed on uues areaali osas võõrliigid ja teadmine kas ja kuidas erinevad nende taimede suhted mullaorganismidega algupärases ja uues areaalis aitab mõista, kuidas need taimed oma uues areaalis käituvad.

Lisaks taimedele on minu huviorbiidis mullaelustik ja eriti arbuskulaar-mükoriissed seened ehk krohmseened, mis elavad taimede juurtes. Oma teadustöös soovin välja selgitada, kuidas inimtegevus mõjutab krohmseente koosluste koosseisu ning taimede suheteid nende seentega.

Minu juhendamisel teeb doktoritööd Siqiao Liu (kaasjuhendajaks Maarja Öpik). 

Olen ajakirja European Journal of Soil Biology toimetaja

Käimasolevad projektid:

Eesti Teadusagentuuri poolt välja antud tagasipöörduva teadlase grant: „Maakasutusega seotud häiringute koosmõju arbuskulaar-mükoriissete seente koosluse koosseisule, funktsioonile ja stabiilsusele“ (2020-2022).

Minu täielik CV ja teadustööde loend on kättesaadav ETISes.

Valitud publikatsioone:

Bueno, G.C., Hiiesalu, I & Koorem, K. (2021) How and where do disturbances promote the establishment of non-native mycorrhizal plants at high elevations? New Phytologist 230(3):883-885. https://doi.org/10.1111/nph.17274

Koorem, K., Snoek,L.B., Bloem, J., Geisen, S., Kostenko, O., Manrubia, M., Ramirez, K. S., Weser, C., Wilschut, R. A. & van der Putten, W. H. (2020) Community-level interactions between plants and soil biota during range expansion. Journal of Ecology 108 (5):1860-1873 .https://doi.org/10.1111/1365-2745.13409

Ramirez, K. S., Snoek, L. B., Koorem, K., Geisen, S., Bloem, L. J., ten Hooven, F., Kostenko, O., Krigas, N., Manrubia, M., Cakovic, D., van Raaij, D., Tsiafouli, M.A., Vreš, B., Celik, T., Weser, C., Wilschut, R.A. & van der Putten, W. H. (2019). Range-expansion effects on the belowground plant microbiome. Nature Ecology & Evolution, 3(4), 604–611. https://doi.org/10.1038/s41559-019-0828-z

Koorem, K.; Kostenko, O.; Snoek, L. B.; Weser, C.; Ramirez, K. S.; Wilschut, R. A. & van der Putten, W. H. 2018. Relatedness with plant species in native community influences ecological consequences of range expansions. Oikos 127(7): 981-990. https://doi.org/10.1111/oik.04817