Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - August

Arbuskulaar-mükoriissete seente mitmekesisus taimede juurtes on suurem kui mullas

August 2013

Ülle Saks, John Davison, Maarja Öpik, Martti Vasar, Mari Moora ja Martin Zobel avaldasid ajakirjas Botany artikli, kus uurisid Järvselja ürgmetsa alustaimestiku juuri koloniseerivate arbuskulaar-mükoriissete (AM) seente kooslust. Selles artiklis tuvastati DNA järjestuste põhjal 76 erinevat seenetaksonit. Arvestades, et samalt uurimisalalt võetud mullaproovidest on registreeritud veel lisaks seitse seenetaksonit, mida antud töös ei leitud (Davison et al., 2012) võib öelda, et Järvselja ürgmets on seni teadaolevalt kõige liigirikkam ökosüsteem AM seente osas! Kõigi kuue uuritud taimeliigi juurtest registreeritud AM seente kooslused olid sarnased. Samas erines taimejuurtest pärinev seenekooslus oluliselt mulla AM seenekooslusest ning üldiselt leidus mullas väiksem osa tuvastatud seenetaksonitest. Lisaks näitas see uurimus ka, et taimejuurtes olevad AM taksonid on fülogeneetiliselt sarnased, mis viitab sellele, et need kooslused ei ole juhuslikult "kokku pandud" vaid oluline roll on kasvukohal. Mullas olevate AM koosluste fülogeneetiline sarnasus, ning ka nende koosluste "kokku panek", on seevastu juhuslik. Loe rohkem siit.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november