Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - August

Taastamisökoloogia konverents

August 2014

Meie töörühma liikmed Lena Neuenkamp ja Jaak-Albert Metsoja osalesid augusti alguses Soomes Oulus 9. Taastamisökoloogia konverentsil: „Restoration, Ecosystem Services and Land Use Policy“. Konverents oli rahvusvaheline suhtlemisfoorum, kus arutleti koosluste taastamise ökoloogisi, majanduslikke ning sotsiokultuurseid väärtusi. Lena pidas ettekande arbuskulaarse mükoriisa seente rollist rohumaade taastamisel („Arbuscular mycorrhizal fungi: key to successful grassland restoration?”). Jaak keskendus oma ettekandes LIFE projektile, mille käigus on loodud soodsamad tingimused nii kohalikele taime- kui ka kalakooslustele („Restoring a flooded meadow in Central Estonia. Can we aim at benefits for fish and plant communities at the same time?”).

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november