Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - August

Kaheksas rahvusvaheline mükoriisakonverents

August 2015

Selle aasta augustis USA’s Flagstaffis toimunud konverentsi teema oli kõikehõlmav: mükoriisa lõimumine üle kontinentide ja skaalade. Konverentsil osales ligi 500 mükoriisaga tegelevat teadlast. Meie töörühmast osales konverentsil vanemteadur Maarja Öpik, kes korraldas koos kolleegi Kabir Peay’ga USA Stanfordi Ülikoolist sessiooni mükoriisaseente mitmekesisusest ja biogeograafiast. Maarja esines ka ise arbuskulaar-mükorriissete seente mitmekesisusemustreid käsitleva suulise ettekandega. Vaata konverentsikajastust Twitteris.

Uus artikkel kirjeldab krohmseente ülemaailmset levikut

August 2015

Meie töörühma liikmete eestvedamiseel ilmus ajakirjas Science artikkel, mis kirjeldab arbuskulaar-mükoriissete seente levikut maailmas (Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism). Loe lähemalt siit või portaalist ERR Novaator.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november