Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Detsember

Välitööd Brasiilias

Detsember 2013

Detsembri algul oli professor Martin Zobelil ja vanemteadur Mari Mooral võimalus külastada Brasiiliat. Koos sealse kolleegi professor Valerio De Patta Pillariga (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) koguti pilootuuringu käigus juureproove Brasiilia liigirikastel rohumaadel kasvavatelt taimeliikidelt. Uurimuse eesmärgiks on selgitada, kuidas varieerub arbuskulaar-mükoriissete seente (AMF) elurikkus erinevates mullatingimustes, kaasa arvatud fosforivaesed troopikamullad.

Doktoritööde kaitsmised

Detsember 2013

Taimeökoloogia töögrupil on hea meel õnnitleda kahte värsket doktorit.  Annika Uibopuu kaitses oma doktoritöö pealkirjaga "Arbuskulaar-mükoriissete seente kooslused kuusiku ökosüsteemis ja nende mõju taimedele" 17. detsembril, oponendiks dr. Miroslav Vosátka (Institute of Botany, Academy of Sciences of Czech Republic). Ülle Saksa doktoritöö "Arbuskulaar-mükoriissete seente mitmekesisusemustrid salumetsas" kaitsmine leidis aset 19.detsembril, oponendiks dr Concepción Azcón González de Aguilar, (Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Hispaania), kes andis 20. detsembril Botaanika osakonnas ka seminari.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november