Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Detsember

Briti Ökoloogiaühingu aastakoosolek Liverpoolis

Detsember 2016

Detsembris toimunus Briti Ökoloogiaühingu iga-aastane koosolek Liverpoolis, mis tõi kokku üle tuhande ökoloogi nii Ühendkuningriikidest kui väljastpoolt. Meie töörühmast osalesid konverentsil vanemteadur Maarja Öpik, kes pidas ettekande krohmseente liigifondist ja tumedast elurikkusest, doktorant Martti Vasar postriga krohmseente bioinformaatikast ning doktorant Siim-Kaarel Sepp postriga krohmseente elurikkuse mustritest Eesti erinevates maakasutustüüpides.

Samblakate muudab põõsaste mõju mullatingimustele ja -protsessidele alpiinses tundras

Detsember 2016

Uus artikkel uurib, millist rolli mängivad samblad põõsastike laienemisel tundras. Põõsad vajavad kasvamiseks sobilikke mullatingimusi,  kuid pole leitud, et põõsad ise muudaks mullatingimusi endale soodsaks . Seetõttu otsustati uurida, kuidas samblakate mõjutab tundra mullatingimusi ning kas see sõltub põõsaliigist. Selleks tehti Kanadas Yukoni poolsaarel katse, kus eemaldati samblakate laieneva levikuga põõsaliikide paju (Salix pulchra) ja kase (Betula nana-gladulosa kompleks) alt. Võrdlusena kasutati samblakattega põõsaste aluseid. Uuringu tulemusena leiti, et nii samblakate kui põõsaliik mõjutavad mullatingimusi, ning teatud juhtudel mõjutas samblakate mullaomadusi eri põõsaliikdie all erinevalt. Autorid soovitavad arvestada ka samblakatet, kui ennustustatakse tundra mullaprotsesside ja taimestiku muutuseid keskkonnamuutuste tingimustes.

Bueno, C.G.; Williamson, S.N.; Barrio, I.C.; Helgadóttir, Á. & Hik, D.S. 2016. Moss mediates the influence of shrub species on soil properties and processes in alpine tundra. PloS One 11: e0164143.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november