Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Jaanuar

Uus artikkel selgitab, kas niitmise mõju luhaniitudele sõltub nende veerežiimist

Jaanuar 2012

Jaak-Albert Metsoja koos kolleegidega avaldas artikli, milles uuris niitmise mõju niiskematele ning kuivematele luhaniitudele. Nad võrdlesid Alam-Pedja looduskaitseala Pedja ja Põltsamaa jõgede niidetud ja niitmata luhtade taimkatet 2000. ja 2010. aasta andmete põhjal. Niitmine suurendas ühel uurimisalal suhteliselt kuivemate taimekoosluste liigirikkust ning muutis oluliselt liigilist koosseisu ja ühtlustas liikide ruumilist jaotust kõigil uurimisaladel ja kooslustes. Liigiline koosseis muutus enim suhteliselt kõrgemal asetsevate kuivemate niitude puhul ning vähim luha madalaimatel osadel asuvates suurtarnastikes. Vastavalt indikaatorliikide analüüsile osutas Ranunculus auricomus kuivemate ja niiskete niitude hooldatust, Carex cespitosa ja Calamagrostis canescens aga vastavalt suurtarnastike ja niiskete niitude hüljatust. Loe rohkem.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november