Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Jaanuar

ETV kajastab töögrupi tegemisi

Jaanuar 2013

Taimeökoloogia töögrupi peamistest uurimissuundadest ja põnevamatest avastustest tegi ülevaate ETV teadussaade "Püramiidi tipus". Vaata saadet.

Uus artikkel näitab AM seene rDNA suur varieeruvust

Jaanuar 2013

Odile Thiéry, Mari Moora, Martti Vasar, Martin Zobel ja Maarja Öpik avaldasid ajakirjas Symbiosis artikli pealkirjaga “Inter- and intrasporal nuclear ribosomal gene sequence variation within one isolate of arbuscular mycorrhizal fungus, Diversispora sp.”

Selles artiklis kirjeldatakse seene Diversispora sp. (Glomeromycota, e.k. krohmseened) ühe eose piires (eosesisene) ning erinevate eoste vahel (eostevaheline) esinevat nukleotiidide varieeruvust ca 4960 aluspaari pikkusel tuuma ribosomaalse operoni fragmendil. Ribosomaalse operoni osade, erinevate markerregioonide (SSU, ITS, LSU) kohta käivad andmed saadi täpselt samadest eostest. Suurim nukleotiidide varieeruvus esines ITS piirkonnas, eriti selle ITS1 alaühikul nii eosesiseselt kui eostevaheliselt. LSU näitas suuremat eostevahelist varieeruvust kui SSU. Evolutsiooniline divergents eose kohta oli SSU ja LSU geenidel suhteliselt sarnane. Vaatamata küllaltki mahukale DNA järjestamisele ei suudetud ammendada olemasolevat sekventsivariantide arvu ühegi markerregiooni puhul. Seetõttu on liikide molekulaarsel iseloomustamisel oluline, et kirjeldataks mitmed (mitte üksainus) DNA järjestused eose kohta, ning seda mitmetest eostest, et oleks võimalik järjestuste varieeruvuse ulatuse minimaalnegi hinnang liigi või kultuuri piires. Antud töö andmed leiavad kasutust ka referentsjärjestustena ökoloogilistes töödes, võimaldades arbuskulaarset mükoriisat moodustavate seente (krohmseente) määramist loodusest pärinevates proovides, kasutades selleks ükskõik millist ribosomaalse DNA piirkonda või praimerisüsteemi nende piirkondade amplifitseerimiseks. Loe täpsemalt siit.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november