Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Jaanuar

Teadlased üritavad alvarite liigirikkust taastada seente abil

Jaanuar 2017

Meie töörühma doktoranti Tanel Vahterit intervjueeris ajaleht Saarte Hääl. Avaldatud loos andis Tanel ülevaate oma kavandatavast eksperimendist Lääne-Eesti saartel, kus katsetatakse alvarite ja puisniitude taimkatte taastamist krohmseente abil.

COST Action ES1406 KEYSOM kohtumine

Jaanuar 2017

Taimeökoloogia töörühm koostöös Mari Ivaskiga Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžist korraldas COST Action ES1406 KEYSOM (Mullafauna – mulla orgaanilise aine dünaamika ja modelleerimise võti) kohtumise 17-19. jaanuaril. Osalejad 24 riigist arutasid teemadel mullaloomastiku andmebaasidest mulla toiduvõrgustike, biogeokeemiliste protsesside, süsiniku modelleerimise ja loomulikult oma lemmiku, krohmseente mitmekesisuseni.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november