Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Jaanuar

COST Action “KEYSOM” kursus Tartus

Jaanuar 2019

22-24 jaanuaril toimus Tartus mulla orgaanilise aine ja mullaelustiku teemaline intensiivkursus "Soil fauna - Key to Soil Organic Matter Dynamics and Modelling. Interactions with other components of soils – Mycorrhizal fungi". Kursuse eestvedajateks olid Maarja Öpik ja Alar Astover (Eesti Maaülikool). Kolmepäevasel kursusel osales ligi 50 inimest ning kuulata sai loenguid nii taimeökoloogia töörühma liikmetelt (Maarja, Inga, Kadri, Lena ja Guille), külalisõppejõududelt, kui ka Eesti Maaülikooli teadlastelt (Alar Astover, Mari Ivask, Kaarel Sammet, Merrit Shanskyi). Lisaks loengutele toimusid ka praktilised ülesanded, kus muuhulgas sai omandada statistilisi meetodeid elus ja eluta looduse piirimail, määrata vihmausse ning uurida rikkalikku mullalestade maailma. Oleme rõõmsad, et kursus võeti osalejate poolt väga soojalt vastu ning loodame, et igal osalejal jäi põue tükike karget põhjamaist Tartut!

Külalised Pariisi Loodusmuuseumist

Jaanuar 2019

Jaanuari alguses külastasid meid kolleegid Prantsusmaalt, sealsest loodusmuuseumist (Museum National d’Histoire Naturelle) ja Ecole Normale Superieure’st. Külalisteks olid tunnustatud professor Marc-Andre Selosse ning teadlased Florent Martos ja Benoit Perez-Lamarque. Marc-Andre ja Benoit andsid meie juures ka ühisseminari, kus nad andsid ülevaate taimede ja mükoriisa kooslevimisest ning mükoriissest sümbioosist globaalsel skaalal. Lisaks põnevatele diskussioonidele olid päevakorras ka Eesti toitu, kultuuri ja loodust puudutavad elamused. Täname külalisi meeldejääva aja eest Tartus!

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november