Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Juuli

Rahvusvahelise Taimkatteteaduse Assotsiatsiooni aastakonverents

Juuli 2015

Selle aasta konverents toimus 19.-24. juulil Tšehhis Brnos. Järjekorras 58. konverentsi teemaks oli suureskaalaliste taimkattemustrite mõistmine (Understanding broad-scale vegetation patterns). Meie töörühmast osalesid konverentsil Martin Zobel, Mari Moora, David Garcia de Leon, Guillermo Bueno, Maret Gerz ja Lena Neuenkamp.

Maret käsitles oma ettekandes, kas mükoriissus mõjutab taimede realiseerunud ökoloogilisi nišše (Does mycorrhizal symbiosis affect plants´realized niche?). Guillermo otsis oma ettekandega vastust küsimusele, kas mükoriisatüüpide ja taimede mükoriisse staatuse reaalne levik on kooskõlas teooriaga (European distribution of mycorrhizal types and statuses: does data meet theory). Lena andis ülevaate arbuskulaar-mükoriissete seente kasutamisvõimalustest ökosüsteemide taastamisel (Arbuscular mycorrhizal fungi and ecosystem restoration: A local and global perspective). David kirjeldas oma ettekandes, kuidas loopealsete sekundaarse suktsessiooni käigus muutuvad taimekooslused ja arbuskulaar-mükoriissete seente kooslused (Secondary succession in alvar grasslands – How do plant and arbuscular mycorrhizal fungal communities covary?).

Loe Lena lühikokkuvõtet konverentsist siit.

Uus artikkel näitab seoseid elurikkuse ja ökosüsteemi produktiivsuse vahel

Juuli 2015

Meie töörühma liikmete Martin Zobeli ja Mari Moora osalusel ilmus ajakirjas Science artikkel elurikkuse ja ökosüsteemi produktiivsuse vahelistest seostest rohumaadel (Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness). Täpsemalt saab lugeda pressiteatest ja portaalist Novaator.

Ökoloogia on põnev nagu kriminalistika

Juuli 2015

Meie töörühma liige Mari Moora rääkis portaalile Novaator teadusest ja teadlaseks olemisest.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november