Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Juuli

Rahvusvaheline Mükoriisakonverents ICOM 10 Mehhikos

Juuli 2019

10. Rahvusvaheline Mükoriisakonverents toimus 30. juunist 5. juulini ja leidis aset Meridas, Mehhikos. Konverentsil osales 300 delegaati 40 eri riigist. Taimeökoloogia töörühmast osalesid suuliste ettekannetega vanemteadur Maarja Öpik, kes kõneles AM seentest ja liigifondist, teadur Guillermo Bueno , kes kõneles taimede mükoriissetest tunnustest ja doktorant Daniela Leon, kes rääkis niitude mükoriissusest piki mullaviljakuse gradienti. Lisaks korraldasid Eesti delegaadid eesotsas Guillermoga debati taimede mükoriissuse määramisest. Konverentsil arutati mitmeid olulisi teemasid, millest jäid kajama mükoriisasümbioosi roll jätkusuutlikus põllumajanduses, metsanduses ja looduskaitses.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november