Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Juuni

Ekskursioon Lääne-Eestis

Juuni 2012

Mitmed taimeökoloogia töögrupi liikmed osalesid neli päeva kestnud ekskursioonil Lääne-Eestis. Ekskursiooni eesmärgiks oli välja valida selle piirkonna huvitavaimad ja tüüpilisemad taimekooslused, kuhu viia 2013. aastal Tartusse IAVS’i konverentsile tulevad teadlased. Vaata galeriist, milliseid kauneid vaateid ekskursiooni pakkus.

Uus suund taimekoosluste kujunemise uurimisel

Juuni 2012

Martin Zobel ja Lars Götzenberger avaldasid koostöös Francesco de Bello ning teiste kolleegidega ajakirjas Ecology taimekoosluste kujunemist käsitleva artikli. Taimeökolooge on ammu huvitanud küsimus, mis printsiibil „pannakse kooslused kokku“ mingis piirkonnas olemasolevatest liikidest. Seda on võimalik uurida, kui võrrelda vaatluse all oleva piirkonna liigifondi ja liikide funktsionaalseid tüüpe konkreetse koosluse omaga. Koosluses ei ole reeglina esindatud  terve liigifond, sest reaalne liigirikkus on sageli mõjutatud biootilistest interaktsioonidest nagu konkurents. Artikkel pakub koosluste kujunemise uurimiseks välja uue meetodi, mis arvestab koosluse liigifondi ja uurib, kui palju ja milliste omadustega liigid on esindatud (või esindamata) konkreetses koosluses.

Kaitsmised taimeökoloogia töögrupis

Juuni 2012

Bakalaureusekraadi kaitses Eva Lind, kelle töö kandis pealkirja ”Biootilised interaktsioonid taimekooslustes”. Palju õnne!

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november