Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Juuni

New Phytologist'i sümpoosium

Juuni 2017

27.-29. Juunil toimus Exeteris, Suurbritannias 39. New Phytologist’i sümpoosium “ Trait covariation: Structural and functional relationships in plant ecology”. Konverents keskendus taimede tunnustele, andes ülevaate nii nende omavahelistest seostest kui ka sellest, kuidas nad on seotud ökosüsteemi funktsioonidega. Lisaks oli eraldi sessioon pühendatud taimede tunnuste kasutamisele erinevates globaalsetes mudelites. Meie töörühma esindasid järeldoktor Guillermo Bueno ja doktorant Maret Gerz.

Kuidas on erinevad mükoriisatüübid Euroopas levinud?

Juuni 2017

Sellele küsimusele otsis vastust ajakirjas Global Ecology and Biogeography Guillermo Bueno juhtimisel avaldatud artikkel. Vastuste leidmiseks kombineerti Euroopa taimede levikukaartide info kirjandusest leitava infoga taimede mükoriissuse kohta. Selgus, et erinevate mükoriisatüüpidega (arbuskulaarse, ekto-, erikoidse ja mittemükoriissed) taimeliikide osakaal muutub piki laius-, kuid mitte kõrgusgradienti. Nimelt lõuna pool suureneb arbuskulaarmükoriissete taimede osakaal, samas kui põhja poole liikudes suureneb mittemükoriissete ning ekto- ja erikoidset mükoriisat moodustavate taimede osakaal. Lisaks leiti, et erineva mükoriisse staatusega (obligatoorselt vs fakultatiivselt mükoriissed taimed) taimede osakaal muutub nii  piki kõrgus- kui ka laiusgradienti: obligatoorselt mükoriissete taimede hulk väheneb põhja poole minnes, kuid kasvab piki kõrgusgradienti. See annab alust oletada, et viimane jääaeg on mükoriisatüüpide levikumustrite kujunemisel mänginud olulist rolli.

Bueno, C. G.; Moora, M.; Gerz, M.; Davison, J.; Öpik, M.; Pärtel, M.; Helm, A.; Ronk, A.; Kühn, I. & Zobel, M. 2017. Plant mycorrhizal status, but not type, shifts with latitude and elevation in Europe. Global Ecology and Biogeography 26: 690–699.

Woody Root 7

Juuni 2017

Juuni viimastel päevadel toimus Tartus rahvusvaheline konverents 7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants, mille peakorraldaks oli kolleeg Ivika Ostonen geograafia osakonnast. Meie töörühma esindasid töörühma juht Martin Zobel ning doktorant Siim-Kaarel Sepp. Martini plenaarettekanne kirjeldas arbuskulaarmükoriissete seente makroökoloogiat ning avas ühtlasi meie töörühma mükoriisauuringuteni jõudmise tagamaid. Siim-Kaarel tutvustas ettekandes tulemusi oma tööst eesti inimmõjuliste kasvukohtade krohmseente mitmekesisusega. Suur aitäh Ivikale, tippkeskusele EcolChange ja teistele ürituse korraldamises osalejatele!

Välisajakirjanikud külastasid Muhumaad

Juuni 2017

15.-16. juunil külastasid mitmete välisriikide teadusajakirjanikud Muhumaal projekti "Elu Alvaritele" alasid, kus anti ülevaade taastamistööst ning sellega seotud uuringutest. Meie töörühmast olid oma teadustööd tutvustamas vanemteadur Maarja Öpik ning doktorant Tanel Vahter. Intervjuudes selgitati ajakirjanikele krohmseente liigirikkuse seoseid taimkatte liigirikkusega ning tutvustati Tanel Vahteri katseprojekti krohmseente kasutamisest alvarite taimkatte taasamiseks. Oma teadustööst andsid ülevaate ka makroökoloogia töörühma liikmed Aveliina Helm ja Sabrina Träger. Ajakirjanikega kohtuti Eesti Teadusagentuuri projekti „On the Fields of Estonian Research“ raames.

Mullateaduse Seltsi aastaekskursioon

Juuni 2017

13.-14. juunil toimus Eesti mullateaduse Seltsi traditsiooniline mullaekskursioon, millest võttis osa ka meie töörühma doktorant ja seltsi liige Tanel Vahter. Kahe päeva jooksul tutvuti Põhja-Eestis levinud muldadega ning pikemalt peatuti ka 2017. aasta mullal ehk leedemullal. Kaevete käigus saadi põhjalik ülevaade Põhja-Eesti muldade tekkimise ja arengu tagamaadest. Ka õhtu möödus seltskondlikult ning koos arutati võimalusi suuremaks koostööks mullateadlaste ja ökoloogide vahel.

 

Retk Ida-Virumaale

Juuni 2017

Juuni keskpaigas sõitsid taimeökoloogia töögrupi liikmed Ida-Virumaale tutvumaks sealse looduse ja põlevkivikaevandusega. Ekskursioonil väisati ainulaadset Kurtna järvestikku, Saka klinti ja selle all laiuvat omapärast klindimetsa, mis on haruldase mets-kuukressi kasvukohaks. Ühtlasi saime kinnitust, et endiste karjääriväljade taimestamise eksperiment läks edukalt käima - aprilli lõpus külvatud seemned olid läinud idanema! Mis rolli selles mükoriisa mängis, näitab lähitulevik. Kohtla-Nõmmel külastasime Eesti Kaevandusmuuseumi, mis oma maa-aluste käikudega pakkus palju põnevust.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november