Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Märts

Arbuskulaar-mükoriissete seenekoosluste kirjeldamine: mida arvestada ja kuhu edasi

Märts 2012

M.Öpik ja M.Moora avaldasid kommentaari kahe värske artikli kohta, mis kasutavad kaheosalist võrgustikuanalüüsi arbuskulaar-mükoriissete seente (AM) koosluste kirjeldamiseks. Võrgustikuanalüüs uurib organismidevahelisi seoseid koosluse tasemel – antud töödes AM taimekoosluse ja nende juuri asustavate AM seenekoosluste seoseid. Kommentaar rõhutab proovivõtustrateegia olulisust, käsitleb termini “spetsiifilisus” erinevaid kasutusi (interaktsiooni, kasvukoha jne. spetsiifilisus), kutsub üles rohkem kirjeldama AM seente autökoloogilisi tunnuseid, ning loomulikult sekveneerima rohkem Glomeromycota liike.

Projekti ECOCHANGE lõppkonverents

Märts 2012

20.03-22.03.2012 toimus Zürichis Euroopa Liidu FP6 raamprogrammi integreeritud projekti ECOCHANGE lõppkonverents – Euroopa vaade tuleviku mitmekesisusele ja ökosüsteemidele. Konverentsil osalesid nii ECOCHANGE’i konsortsiumi liikmed kui ka külalised Euroopast, USA-st ja Kanadast. Töögrupi liikmetest võtsid konverentsist osa M.Zobel ja M.Moora. M.Moora esines ettekandega "Arktiliste taimekoosluste struktuur minevikus".

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november