Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Märts

Elurikkuse töötoad TÜ Avatud uste päeval

Märts 2016

23. märtsil toimunud TÜ lahtiste uste päevadel Chemicumis tutvustas botaanika osakond kooliõpilastele taimede elu suuri ja väikseid saladusi. Lisaks põnevatele töötubadele sai läbi mikroskoobi pilgu heita üliväikestele või lausa silmale nähtamatutele organismidele – väljapanekul olid kohevad hallitusseened, viburitega vetikad ning mitut sorti mükoriisaseeni. Kuulutame välja ka maastike konkursi võitjad – ilusamaks maastikuks valiti raba ja eemalepeletavamaiks osutus tööstusmaastik! Loodame, et õpilastel oli põnev ning elurikkuse töötuba pakkus inspiratsiooni tulevaste õpingute valikuks.

Krohmseente kooslusi kujundavad mehhanismid

Märts 2016

John Davison koos kaasautoritega uurisid, kuidas erinevad mehhanismid kujundavad krohmseente kohalikke koosluseid üle maailma erinevatel ruumiskaaladel. Töös uuriti seenekoosluste fülogeneetilist mitmekesisust ja kasutati nullmudelite meetodit, mis genereerib taksonifondidest juhuslikud kooslused, mis filtreeriti ruumiskaala, ökosüsteemi tüübi ja/või peremeestaimeliigi järgi. Autorid leidsid, et suurtel ruumiskaaladel mõjutavad krohmseente koosluste kujunemist levimispiirang ja kasvukohatingimused, kohalikul skaalal aga sobilike sümbioosipartnerite valik. Ühe intrigeeriva tulemusena leiti, et seenekooslused olid fülogeneetiliselt klasterdunud isegi kõige väiksemal ruumiskaalal, mis näitab, et kui minna taimejuure tasandile, siis sealse seenekoosluse võib määrata genotüüpide sobivus või hoopis väga väikeseskaalalised juhuslikud protsessid.

Davison, J., Moora, M., Jairus, T., Vasar, M., Öpik, M. & Zobel, M. 2016. Hierarchical assembly rules in arbuscular mycorrhizal (AM) fungal communities. Soil Biology and Biochemistry 97: 63-70.

Luhaniitude tööseminar

Märts 2016

Meie töörühma liikmed Jaak-Albert Metsoja ja Martin Zobel osalesid 14.-15. märtsil Inglismaal Open University's (Milton Keynes) tööseminaril “One Ecosystem, Multiple Climates: floodplain meadows as a model system for investigating climatic resilience”. Kohtumise eesmärk oli algatada rahvusvahelist teaduskoostööd luhaniitude uurijate seas Inglismaalt Lääne-Siberini. Konkreetsemalt arutleti vajaduse ja võimaluse üle luua ühine luhaniitude andmebaas ning erinevate rahastusvõimaluste üle teaduskoostööks ja koostöövõrgustikeks.

Taimeökoloogia töörühma liikmed pälvisid Eesti Vabariigi teaduspreemia

Märts 2016

Meie töörühma sisene uurimisgrupp, kuhu kuulusid Martin Zobel (uurismisgrupi juht), John Davison, Mari Moora  ja Maarja Öpik said Eesti Vabariigi 2016.a. teaduspreemia bio- ja geoteaduste valdkonnas uurimistööde tsükli eest ‘Taime- ja seenekoosluste mitmekesisust ning nende omavahelisi seoseid mõjutavad tegurid’. Õnnitleme!

Tööde tsükli iseloomustusega saab tutvuda siin.

Taimeökoloogia töörühm tervitab külalistudengit Tšehhimaalt

Märts 2016

Märtsikuus külastab meie töörühma Lada Klimešova. Lada on bakalaureusetudeng Lõuna-Böömimaa Ülikoolist Tsehhimaal, kus ta uurib orhideede mükoriisat. Lada töötab kuu aja jooksul ekstreemsetest kõrgustest (Himaalajast, üle 5000 m mere pinnast) pärit juureproovidega määrates krohm- ja endofüütsete seente kolonisatsiooni.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november