Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Märts

Esimene Rahvusvaheline Mesilasekonverents Berliinis

Märts 2017

Tolmeldajate ja mesilaste parem kaitse on rahvusvahelist koostööd nõudev ülesanne. Seetõttu korraldas Saksa Riiklik Toidu- ja Põllumajanduse ministeerium ning Saksa Mesinike Ühendus rahvusvahelise konverentsi kus kutsutud oma ala eksperdid esinesid mesinikele, farmeritele, teadlastele ja poliitikutele. Meie töörühma liige Mari Moora rääkis kliimasoojenemise mõjust biootilistele interaktsioonidele (mükoriisne sümbioos ja tolmeldamine) ning nende faktorite koosmõjust taimede elurikkusele.

Ülikooli avatud uste päev

Märts 2017

Kui kaugele seemned levivad? Kuidas näevad välja õhulõhed? Kuidas taimest DNA kätte saada? Milline näeb välja üks taastatud ökosüsteem? Need on vaid osa küsimustest, millele said huvilised Tartu ülikooli avatud uste päeval Botaanika osakonna töötajate läbi viidud õpitubades vastuseid leida.

Sarnaselt eelmisele aastale toimus ka kaunima maastiku konkurss. Ilusaimaks osutusid kodumaine raba ning eksootilised vihmametsad ja rohumaad. Kõige inetumaks tunnistati tööstusmaastik ja karjäär.

Konverents ja välitööd Tšiilis

Märts 2017

6.-9. märtsini toimus Valdivias, Tšiilis, mükoriisateemaline sümpoosion („Mycorrhizal Symbiosis in the Southern Cone of South America“). Konverentsi korraldajate seas olid meie koostööpartnerid Lõuna-Ameerikast – professor Roberto Godoy ja doktorant Cesar Marin Tšiili Lõunaülikoolist ning Patricia Silva Flores Concepcioni ülikoolist. Meie töörühmast osalesid sümpoosionil Maarja Öpik ja Guillermo Bueno kutsutud ettekannetega. Guillermo tutvustas taimede mükoriisatunnuseid ning võimalusi nende rakendamiseks erinevatel skaaladel – taimeliigist kooslusteni, kooslustest ökosüsteemideni  – meie töörühmas tehtud tööde näitel. Maarja andis ülevaate, kuidas krohmseeni molekulaarselt määrata ning tutvustas virtuaaltaksoni kontseptsiooni ning andmebaasi MaarjAM. Pärast konverentsi osalesid Guillermo ja Maarja välitöödel Nahuelbuta rahvuspargis, mis on tuntud oma araukaariametsade poolest. Enne sümpoosioni pidas Maarja seminari Concepcioni Ülikoolis professor Götz Palfneri kutsel ning lisaks külastas Maarja ka CEAFi (Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura), kus ta käis Patricia proovialadel, andis seminari ning vahetas mõtteid CEAFi meeskonnaga.

BiodivERsA projekti SoilMan partnerite kohtumine Göttingenis

Märts 2017

13 – 15. märtsil toimus Saksamaal Göttingenis BiodivERsA projekti SoilMan (Mulla elurikkuse pakutavad ökosüsteemiteenused – mõistmine ja majandamine) kuue riigi partnerite esmakohtumine. Maarja Öpiku poolt juhitavat Eesti meeskonda esindas kohtumisel doktorant Tanel Vahter. Kohtumisel arutati järgneva kolme aasta tegevusi, mille eesmärgiks on uurida, kuidas on omavahel seotud mullaelustiku mitmekesisus, maaharimisvõtted ja ökosüsteemiteenused põllumajanduses. Meie töörühma ülesandeks on projekti SoilMan katsealadel krohmseente mitmekesisuse välja selgitamine. Projekti tulemused saavad sisendiks Euroopa põllumajanduspoliitika arendamisel.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november