Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Mai

Konverents Zürichis

Mai 2014

Meie töörühma liikmed Maarja Öpik, Maret Gerz  ja Lena Neuenkamp osalesid 33. New Phytologist-i konverentsil „Networks of Power and Influence: ecology and evolution of symbioses between plants and mycorrhizal fungi“, mis toimus 14.-16. mail 2014 Zürichis (Šveitsis).  Konverents keskendus taimede ja mükoriisaseente vahelistele interaktsioonidele ning sümbioosi aluseks olevatele mehhanismidele. Maarja Öpik pidas ettekande arbuskulaarmükoriissete seente koosluste globaalsest mitmekesisusest  („Global diversity of arbuscular mycorrhizal fungal communities“).  Maret näitas oma postril, et mükoriissuse mõju taimekooslustele erineb metsas ja rohumaadel („Plant community mycorrhization differentially affects plant species diversity in forests and grasslands“).  Lena poster tutvustas arbuskulaarse mükoriisa kasulikkust rohumaade taastamisel („Arbuscular mycorrhizal fungi: key to grassland restoration“).

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november