Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Mai

Kliimamuutused suurendavad kõrreliste õietolmu hulka Lõuna-Hispaanias

Mai 2015

Meie töörühma liige David Garcia de Leon avaldas koos kaasautoritega ajakirjas Science of the Total Environment artikli sellest, kuidas kõrreliste õietolmu kogus muutub kliimast sõltudes (“Disentangling the effects of feedback structure and climate on Poaceae annual airborne pollen fluctuations and the possible consequences of climate change”).

Selles artiklis kasutavad autorid uut metoodikat, et kirjeldada ja modelleerida kõrreliste õietolmu pikaajalist dünaamikat õhus. Autorid leidsid, et erinevalt varem arvatust sõltub kõrreliste õietolmu hulk õhus peamiselt eelneva aasta õietolmu hulgast ning lisaks maksimaalsest temperatuurist. Uuringu käigus välja töötatud mudeleid ning kliimamuutuste prognoose kasutades jõudsid autorid järeldusele, et aastaks 2070 võib kõrreliste õietolmu hulk suureneda kuni 44.3 %. Artiklis käsitletakse ka suurenenud õietolmu koguste võimalikke mõjusid allergikutele.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november