Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Mai

Kes saabub varem – taimed või krohmseened?

Mai 2016

Uus artikkel uurib, kas suktsessiooni käigus jõuavad esmalt  kohale krohmseened või taimed või toimub kõik juhuslikult. Selle välja selgitamiseks viidi läbi välitööd Lääne-Eesti saartel. Proove koguti erineva vanusega mahajäetud paekivikarjääridest ning loopealsetelt (alvaritelt). Autorid leidsid, et taimede ja krohmseente liigirikkused olid omavahel seotud nii ruumis kui ka ajas. Uurimuse tulemused viitavad, et krohmseened mõjutavad taimekoosluste koosseisu rohkem kui taimed krohmseente omi.

Garcia de Leon, D.; Moora, M.; Öpik, M.; Neuenkamp, L.; Gerz, M.; Jairus, T.; Vasar, M.; Bueno, C. G.; Davison, J. & Zobel, M. 2016. Symbiont dynamics during ecosystem succession: co-occurring plant and arbuscular mycorrhizal fungal communities. FEMS Microbiology Ecology doi:10.1093/femsec/fiw097.

Mari Moora oli POPBIO plenaaresineja

Mai 2016

Meie töörühma liige Mari Moora oli kutsutud plenaaresineja 29ndal POPBIO konverentsil Trebonis, Tšehhi Vabariigis (5-7 Mai). POPBIO on taimepopulatsioonide dünaamikat uurivate taimeökoloogide konverents. Mari ettekanne põhines peamiselt meie töörühma värskematel uuringutel ja käsitles arbuskulaarmükoriisse sümbioosi rolli taimede ja taimekoosluste elus.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november