Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Mai

Puittaimede pealetung mõjutab tugevalt rohumaade mullaelustikku

Mai 2021

Rohumaade kinnikasvamisel puittaimedega ei muutu mitte ainult maapealne taimekooslus. Laelatu puisniidul tehtud teadustöö näitab, et maapealse taimkattega korreleeruvalt teisenevad ka erinevate mullaorganismide koosluses – nii liigirikkuse kui koosseisu poolest. Selle väljaselgitamiseks kasutati mullas leiduva DNA triipkoodistamist paljude erinevate organismirühmade markeritega, mille abil näidati puittaimede kompleksset mõju rohumaade mullaelustiku funktsionaalsele struktuurile. 

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november