Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - November

Projekti SoilMan kohtumine

November 2019

Novembri alguses kohtusid Laeatu bioloogiajaamas Euroopa Liidu BiodivERsA projekti Soilman parterid, teiste hulgas ka meie taimeökoloogia töörühma esindajad. Projekti lõppkoosolekul jagati värskeid tulemusi nii põldude majandamise mõjust mullaelustikule kui ka põllumeeste suhtumisest põllumuldade ökoloogilisse majandamisse. Taimeökoloogia töörühmast osalesid vanemteadur Maarja Öpik, doktorandid Siim-Kaarel Sepp, Tanel Vahter ja Siqiao Liu ning peaspetsialist Surya Sudheer. Siim-Kaarel jagas värskemaid andmeid põldude majandamise mõjust arbuskulaarmükoriissetele seentele ning Tanel tutvustas käimasolevat Eesti põllumuldade tervise kaardistamise projekti. Pärast ametliku osa lõppu tutvustati väliskülalistele Puhtu-Laelatu looduskaitseala, Matsalu rahvusparki ning loomulikult käidi saunas. Täname kõiki korraldajaid ning osalejaid meeldejääva ürituse eest!

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november