Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Oktoober

Uus artikkel selgitab AM seente mõju taimekooslusele

Oktoober 2012

Mitmete taimeökoloogia töögrupi liikmete ühise pingutusena valmis artikkel, mis näitab, et AM seente mõju taimekooslusele sõltub mullaviljakusest. Nii võib AM seente aktiivsuse maha surumine viia muutusteni taimekoosluse koosseisus kui mullaviljakus on kõrge ja pärssida idandite kasvu kui mullaviljakus on madal. Värskelt avaldatud artikkel on üks esimesi, milles esitletakse looduslikes tingimustes tehtud eksperimendi tulemusi ning keskendutakse samaaegselt mitmetele taimekoosluse aspektidele. Loe rohkem siit.

Külalisdoktorandid

Oktoober 2012

Oktoobris ja novembris töötavad meie töörühmas külalisdoktorantidena Sara Varela Cervero ja Gabriel Grilli. Neid juhendab taimeökoloogia töörühmas töötamise ajal Maarja Öpik.

Sara uurib arbuskulaar-mükoriissete seente mitmekesisust semiariidses ökosüsteemis Sierra de Baza looduspargis Hispaanias. Tema juhendaja on Dr. Conception Azcon-Aguilar (Estacion Experimental del Zaidin, CSIC, Granada, Hispaania).

Gabriel uurib arbuskulaar-mükoriissete seente mitmekesisust fragmenteeritud maastikul Chaco metsapiirkonnas Kesk-Argentiinas. Tema juhendaja on Dr. Carlos Urcelay (Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentiina).

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november