Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Oktoober

Kuidas muuta ökosüsteemide taastamist tõhusamaks?

Oktoober 2021

Kadri Koorem, Martin Zobel ja Guillermo Bueno avaldasid kolleegidega Maastike elurikkuse töörühmast (Tsipe Aavik ja Sabrina Träger) ning Leuveni Katoliku Ülikoolist (Olivier Honnay ja Maarten Van Geel) ajakirjas Functional Ecology ülevaateartikli teemal, kas ja kuidas võiks koosluste taastamise edukust mõjutada üheaegselt nii peremeestaimede geneetilise mitmekesisuse soodustamine kui ka mükoriisat moodustavate seenekoosluste toetamine.

Eraldi elurikkuse komponentidena on nii taimepopulatsioonide geneetiline mitmekesisus kui ka arbuskulaarset mükoriisat (AM) moodustavate seente rolli olulisus taastamisel üsnagi palju tähelepanu pälvinud. Arusaam nende tegurite omavaheliselt koosmõjust on aga äärmiselt lünklik, kuigi peremeestaimede geneetilise varieeruvuse olulisusele interaktsioonide mõjutajana viitavad mitmedki uuringud. Sellega seoses pakume välja ka teema bakalaureusetöö koostamiseks. Töö, mille valmimist juhendavad Kadri Koorem ning Tsipe Aavik, annab teaduskirjanduse põhjal ülevaate sellest, milline on peremeestaimede liigisisene varieeruvus seoses arbuskulaarset mükoriisat moodustavate krohmseentega ning millistest teguritest see sõltuda võib.

Taimede tunnuste varieerumine jõudis ajakirja Nature kaanele!

Oktoober 2021

Ajakirja Nature esikaanel on esile tõstetud uuring, milles osalesid meie töögrupi teadlased Guillermo Bueno, Mari Moora ja Martin Zobel. Koos kolleegidega Makroökoloogia töörühmast, Maastike elurikkuse töörühmast, Argentiinast ja Kanadast analüüsiti 39 260 taimeliigi maapealseid tunnuseid ja 2050 liigi peenjuurte andmeid, et välja selgitada tunnuste omavahelised seosed.
 
Selgus, et maapealsed taimeosad ja peenjuured on justkui erinevad maailmad. Meile nähtav tunnuste komplekt – lehed, varred, seemned – ütlevad väga vähe taime peenjuurte kohta ja vastupidi. Samuti leidsid teadlased, et maa-aluste taimetunnuste mitmekesisus on palju väiksem kui maapealsete tunnuste varieeruvus. Uuring annab terviklikuma pildi kogu taimest, et paremini mõista, millised tunnused või tunnuste komplektid mõjutavad taimede kasvukeskkonnaga kohastumist.
 
Ilusa kaanepildi autor on Luís Gustavo Barretto Rodrigues Brasiiliast.
 
Teadusartiklit saab vabalt lugeda siin (inglise keeles): https://rdcu.be/cyE9K
Eesti keeles saab artikliga tutvuda Novaatorist, Vikerraadio saatest Labor ja Kuku raadio saatest Ilmaparandaja.
Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november