Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - September

Rahvusvahelise Taimkatteteaduse Assotsiatsiooni aastakonverents

September 2014

Septembri algul toimus Austraalias Perthis 57. Rahvusvahelise Taimkatteuurimise Assotsiatsiooni aastakonverents „Biodiversity & Vegetation: Patterns, Processes, Conservation“. Meie töörühma liikmetest osalesid sellel konverentsil Martin Zobel, Mari Moora, Maret Gerz, Lena Neuenkamp ja Jaak-Albert Metsoja. Martin ja Mari pidasid plenaarettekanded.  Martin keskendus oma ettekandes liigifondi teooria rollile liigirikkuse mustrite ja ansamblireeglite uuringutes („The role of the species pool concept in the study of diversity patterns and plant community assemblages“).  Oma ettekandes „Progress and challenges in underground ecology´“ andis Mari ülevaade kui oluline on erinevate mullamikroorganismide – eriti sümbiontsete seente - kaasamine  taimekooslustega seotud uuringutesse. Lena tutvustas kuidas muutub koosluse taimekoosluse funktsionaalne mitmekesisus kinnikasvaval loopealsel („30 years of  succession in an Estonian calcareous grassland: how does time and landuse history shape plant community functional composition?“). Jaak-Alberti ettekanne keskendus taimekoosluste muutustele jõesetete ladustamisaladel („Drivers of plant community assembly on sediment deposition sites at the River Emajõgi floodplain, Estonia“). Mareti postrilt selgus, kuidas mükoriissus mõjutab taimede liigirikkust erinevates ökosüsteemides  („Plant community mycorrhization differentially affects plant species diversity in forests and grasslands“).

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november