Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - September

Taimeökoloogia töörühm tervitab külalisdoktoranti

September 2015

Tervitame külalisdoktoranti César Andres Marín Dazat, keda juhendab taimeökoloogia töörühmas töötamise ajal Maarja Öpik.

César õpib Keskkonnateaduste ja Evolutsiooni Instituudis Tšiili Lõunaülikoolis (Institute of Environmental Sciences and Evolution, Austral University of Chile), kus tema juhendajaks on Prof. Robeto Godoy. Oma doktoritöös uurib ta geoloogilisi, biokeemilisi, koosluseökoloogilisi ja evolutsioonilisi faktoreid, mis mõjutavad mükoriisaseente osalusel toimuvat biogeenset murenemist ökosüsteemide aegreas Põhja-Patagoonias Tšiilis.

Taimeökoloogia töögrupp tervitab kahte külalistudengit

September 2015

Tervitame külalisdoktoranti Sabrina Trägerit ja  külalismagistranti Ricardo Levya Moralest. Neid juhendab taimeökoloogia töörühmas töötamise ajal Maarja Öpik.

Sabrina õpib Regina Ülikoolis Kanadas, kus tema juhendajaks on Prof. Scott Wilson. Ta uurib arktilises ökosüsteemis, kuidas taimejuurte heterogeensus ja maa-alune liigirikkus muutub mööda kõrgusgradienti. Lisaks uurib ta võrdlevalt kõdukihist pärineva lämmastiku osakaalu lämmastikuringes metsa ja tundra kasvukohtades.

Ricardo õpib Mehhiko Riiklikus Autonoomses Ülikoolis (National Autonomous University of México; UNAM), kus tema juhendajaks on PhD Mayra Elena Gavito Pardo. Oma magistritöös uurib ta, kuidas muutuvad ektomükoriisaseente mitmekesisusemustreid Mehhiko parasvöötmelistes metsades, mis on ümbritsetud avokaadoistandustega.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november