Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - September

Koosluseökoloogia konverents

September 2017

John Davison osales septembri lõpus esimesel koosluste ökoloogia konverentsil (1st International Conference on Community Ecology). John tutvustas seal meie töörühma värsket uuringut arbuskulaarmükoriissete seente kohta maailma saartel.

Võrgustikuökoloogia ja troofiliste interaktsioonide konverents

September 2017

Septembris toimus Uppsalas liitkonverents 3rd Symposium on Ecological Networks and 3rd Symposium on Molecular Analysis of Trophic Interactions. Meie töörühma esindasid vanemteadur Maarja Öpik ja tema doktorant Siim-Kaarel Sepp, kes esitles oma tulemusi arbuskulaarmükoriissete seente ja taimede vahelisest võrgustikust. Suur tänu konverentsi korraldajatele nädalapikkuse ürituse eest, kus teemad ulatusid teoreetilisest ökoloogiast kalade maosisu määramiseni.

Tervitame uut doktoranti!

September 2017

Sel sügisel liitub meiega Daniela Leon Velandia, kes on pärit Kolumbiast ning tegi seal oma magistritöö mikrobioloogia erialal. Doktorantuuri ajal uurib Daniela, kuidas maakasutus mõjutab taimede mükoriissete tunnuste kompositsiooni piki keskkonnagradiente. Tema juhendajateks on Martin Zobel, Mari Moora ja Guillermo Bueno.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november