Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Veebruar

Ekspeditsioon Islandile

Veebruar 2012

Doktorant Kadri Koorem osales 2011-nda aasta augustikuus Maateaduste ja Ökoloogia Doktorikooli korraldatud kompleksekspeditsioonil Islandile. Kolme nädala jooksul nautisid geoloogia-, geograafia-, zooloogia-, merebioloogia- ja botaanikadoktorandid ehedat Islandi loodust elades telkides ning tehes erialaseid välitöid. Vaata ka ekspeditsiooni kirjeldust doktorikooli kodulehel ning kajastust ajakirjas UT.

Töörühma seminar

Veebruar 2012

15-17 veebruaril toimus Pärnus taimeökoloogia töörühma seminar, kus arutati seni veel avaldamata teadustulemuste ning uute ideede üle. Lisaks taimeökoloogia töörühma liikmetele osalesid seminaril ka meie töörühma liikmetega koostööd tegevad kolleegid Tartu Ülikooli makroökoloogia töörühmast ja taimede evolutsioonilise ökoloogia töörühmast ning Münsteri Ülikooli ökosüsteemide uuringute töörühmast.

AM seente kooslus mõjutab taimede kasvu

Veebruar 2012

Annika Uibopuu, Mari Moora, Maarja Öpik ja Martin Zobel avaldasid artikli, kus uurisid erinevate arbuskulaar-mükoriissete (AM) seenekoosluste mõju metsa alustaimestikus kasvavatele taimedele. Nimelt võib inimese poolt mõjutatud metsaökosüsteemides AM seenekoosluste koosseis ning mitmekesisus varieeruda, ning nagu artiklist selgub, varieerub ka AM seenekoosluste mõju taimeliikidele. Kasvuhoones tehtud katse näitab, et uuritud taimeliigid kasvavad küpse metsa AM seenekooslusega paremini kui noorendiku mulla AM seenekooslusega. Metsa majandamine võib alustaimestikku mõjutada AM seenekooslust muutes. Loe rohkem siit.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november