Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Veebruar

Uus artikkel nihutab kehtivaid paradigmasid suurte imetajate väljasuremise peamistest põhjustest.

Veebruar 2014

Taimeökoloogia labori kaastöötajad John Davison, Mari Moora ja Martin Zobel koostöös Taani, Norra ja Prantsuse teadlastega avaldasid veebruarikuu ajakirjas Nature uurimuse, mis nihutab kehtivaid paradigmasid suurte imetajate väljasuremise peamistest põhjustest. 

Willerslev,E., Davison,J., Moora,M., Zobel,M., Coissac,E., Edwards,M.E., Lorenzen,E.D., Vestergard,M., Gussarova,G., Haile,J., Craine,J., Gielly,L., Boessenkool,S., Epp,L.S., Pearman,P.B., Cheddadi,R., Murray,D., Brathen,K.A., Yoccoz,N., Binney,H., Cruaud,C., Wincker,P., Goslar,T., Alsos,I.G., Bellemain,E., Brysting,A.K., Elven,R., Sonstebo,J.H., Murton,J., Sher,A., Rasmussen,M., Ronn,R., Mourier,T., Cooper,A., Austin,J., Moller,P., Froese,D., Zazula,G., Pompanon,F., Rioux,D., Niderkorn,V., Tikhonov,A., Savvinov,G., Roberts,R.G., MacPhee,R.D.E., Gilbert,M.T., Kjaer,K.H., Orlando,L., Brochmann,C. & Taberlet,P. 2014. Fifty thousand years of Arctic vegetation and megafaunal diet. Nature 506: 47-51.

Esimest korda teaduse ajaloos oli ökoloogidel tänu igikeltsast tehtud iidse DNA analüüsile võimalus uurida terveid taimekooslusi, mis eksisteerisid nii kauges minevikus – kuni 50 000 aastat tagasi. Andmed näitasid, et sel ajal oli taimkate rikas erinevatest rohunditest, kuid mitmekesisus vähenes oluliselt jäätumise maksimumi ajal. Maksimumijärgselt arenenud taimekooslused olid isegi samas geograafilises punktis täiesti erinevad oma eellastest, uutes kooslustes hakkasid domineerima kõrrelised, lõikheinad ja puittaimed. See omakorda võis olla üheks megafauna väljasuremise põhjuseks.

Loe rohkem

Külalisdoktorant

Veebruar 2014

Veebruaris ja märtsis töötab meie töörühmas külalisdoktorandina Sara Varela Cervero. Teda juhendab taimeökoloogia töörühmas töötamise ajal Maarja Öpik.

Sara uurib arbuskulaar-mükoriissete seente mitmekesisust semiariidses ökosüsteemis Sierra de Baza looduspargis Hispaanias. Tema juhendaja on Dr. Conception Azcon-Aguilar (Estacion Experimental del Zaidin, CSIC, Granada, Hispaania).

Töörühma seminar

Veebruar 2014

10-11. veebruaril leidis Narva-Jõesuus aset taimeökoloogia töörühma seminar, kus peeti ettekandeid juba käsilolevatest ja veel kavandatavatest teadusprojektidest. Seminaril osalesid ka meie töörühmaga koostööd tegevad evolutsioonilise ökoloogia töörühma ja mükoloogia õppetooli liikmed. 

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november