Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Veebruar

Maakasutuse muutus mõjutab mägirohumaid

Veebruar 2016

Guillermo Bueno uuris koos kolleegidega, kuidas on muutunud mägirohumaade seisund viimase paarikümne aasta jooksul Hispaanias, Püreneede mäestikus. Selle välja selgitamiseks kasutasid nad rohumaade biomassi ning rohesuse andmeid ja võrdlesid neid maakasutuse muutuste andmetega. Traditsiooniliselt on nendel rohumaadel karjused karjatanud kitsi ja lambaid, kuid viimasel ajal on suurenenud veiste osakaal ning vähenenud karjuste kasutamine. Autorid leidsid, et aladel, kus kariloomad süüa eelistavad, on probleemiks ülekarjatamine ning mujal traditsioonilise majandamisviisi katkemine (alakarjatamine). Töö tulemused viitavad sellele, et loomakasvatuse korralduses tuleks teha muudatusi, et säiliksid väärtuslikud traditsioonilised mägirohumaad Püreneedes.

Gartzia M.; Pérez-Cabello, F.; Bueno, C.G. & Alados, C. L. 2016. Physiognomic and physiologic changes in mountain grasslands in response to environmental and anthropogenic factors. Applied Geography DOI:10.1016/j.apgeog.2015.11.007.

Kas mükoriisaseeni saab DNA-põhiselt liigini määrata?

Veebruar 2016

Tänases ajakirja Science numbris küsivad California Ülikooli teadlased Tom Bruns ja John Taylor, kas krohmseente—arbuskulaarset mükoriisat moodustavate seente—liike saab nii määrata, nagu meie töörühma teadlaste poolt möödunud aasta augustis samas ajakirjas avaldatud artiklis tehtud, ning seega, kas selles artiklis kirjeldatud globaalsed elurikkusemustrid on tõepärased. Maarja Öpik, John Davison, Mari Moora, Meelis Pärtel ja Martin Zobel selgitavad oma vastuses, miks ja kuidas on nende poolt välja töötatud DNA-põhiste Virtuaaltaksonite kasutamine asjakohane viis määrata krohmseeni looduslikest proovidest.

 

 

Koosluse mükoriissuse seos mulla omadustega ja taimekoosluse liigirikkusega – uue meetodi kasutamine

Veebruar 2016

Maret Gerz kasutas uut lähenemist (Moora 2014) koosluse mükoriissuse hindamiseks ning leidis, et seosed mulla omaduste ja taimkatte liigirikkuse ning koosluse mükoriissuse vahel sõltuvad parasvöötmes sellest, kas vaadata üleüldist või arbuskulaarset mükoriissust. Uuring Eesti rohumaa- ja metsakooslustes näitas, et töörühmas välja töötatud meetodit saaks edaspidi kasutada mükoriisse sümbioosi suuremaskaalaliste mustrite välja selgitamiseks.

Gerz, M., Bueno, C. G., Zobel, M. & Moora, M. 2016. Plant community mycorrhization in temperate forests and grasslands: relations with edaphic properties and plant diversity. Journal of Vegetation Science 27:89–99

 

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november