Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudiste arhiiv - Veebruar

Mükoriisne sümbioos taimekoosluste mõjutajana - ülevaateartikkel Science veergudel

Veebruar 2020

Professor Martin Zobel koos kolleegidega arutleb ajakirjas Science ilmunud ülevaateartiklis, kuidas mükoriisne sümbioos mõjutab taimekooslusi. Nad märgivad, et mükoriisse sümbioosi moodustamine iseenesest ja mükoriissete seente mitmekesisus ning mükoriisa tüüp (arbuskulaarne, erikodne, orhidoidne, erikoidne ja ektomükoriisa) mõjutavad otseselt või kaudselt taimede levikut ja konkurentsi. Seeläbi mõjutab mükoriisne sümbioos taimede kooseksisteerimist ja väikseskaalalist liigirikkust. Loe täpsemalt siit.

Võõrliigid eelistavad endasuguste seltskonda

Veebruar 2020

imageVõõrliigid mitte ei sulandu kohalikku floorasse, vaid moodustavad oma looduslikust levikuareaalist väljaspool võõrliikide kogumikke! Sellise järelduseni jõudis taimeökoloogia töögrupi osalusel tehtud uuring, mis võrdles taimeliikide kasvu nende looduslikus areaalis ja sellest väljaspool. Üle maailma kogutud andmeid analüüsides tuli veel välja, et võõrliigid kasvavad oma looduslikus areaalist väljaspool kasvukohtades, kus on vähem taimeliike ja suurem biomassi produktsioon. Mis mehhanismid selle mustri taga on, vajab juba edasist uurimist. Seni aga tasub võõrliikide kasvul silm peal hoida, sest kus on, sinna tuleb juurde!

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november