Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudised

Uus artikkel seemneseguse kasutamisest koosluste taastamisel

November 2011

Tsipe Aavik koos Šveitsi kolleegidega avaldasid ajakirjas Biological Conservation artikli „Genetic consequences of using seed mixtures in restoration: A case study of a wetland plant Lychnis flos-cuculi“.

 

Viimasel ajal kasutatakse koosluste mitmekesisuse taastamisel üha enam seemnefirmadest pärinevaid standardseemnesegusid, teadmata nende geneetilisi omadusi. Selles artiklis võrreldi seemnesegudest pärinevate ja looduslike populatsioonide geneetilist mitmekesisust, inbriidingut ja struktuuri uurimisliigi käokanni näitel. Taastatud populatsioonide inbriiding oli oluliselt kõrgem võrreldes looduslike populatsioonidega. Samuti erines märkimisväärselt külvatud ja looduslike populatsioonide geneetiline struktuur. Kõrgema inbriidingu ja looduslikest populatsioonidest erineva geneetilise koosseisuga võib kaasneda taastatud populatsioonide madalam kohasus, mis omakorda võib kahandada taastamise edukust. Sestap tuleks senisest oluliselt rohkem tähelepanu pöörata taastatamisel kasutatavate seemnesegude geneetilistele omadusetele ja päritolule.

Uus variste mõjusid uuriv artikkel

November 2011

Kadri Koorem, Jodi Price ja Mari Moora avaldasid artikli puittaimede varise mõjust rohttaimede idanemisele ja kasvule.

Oma artiklis uurisid nad kuuse ja sarapuu varise mõju, leidmaks selgitust varasemalt leitud erinevusele alustaimede liigirikkuses kuuse ja sarapuu all (loe siit). Nad näitasid, et varise mõju sõltub selle tüübist ja kogusest; segavarise mõju võib erineda sellest, mida võiks üheliigiliste variste mõju arvestades oodata, ning mõju võib olla idanevatele ja kasvavatele taimedele erinev. Loe rohkem.   

Taimeökoloogia töögrupil uus liige!

Oktoober 2011

Töögrupiga liitus Teele Jairus, kes kaitses septembris Tartu Ülikoolis oma doktoritöö mükoloogia erialal. Taimeökoloogia töögrupis tegeleb Teele MaarjAM ja Ecobank andmebaasidega. Loe rohkem.

Prof. Miroslav Vosatka külastus

September 2011

Koostöös tippkeskusega FIBIR külastas taimeökoloogia töögruppi professor Miroslav Vosatka Tšehhi Teadusete Akadeemiast. Prof. Vosatka põhiliseks uurimissuunaks on mükoriisne sümbioos ja selle kasutamine põllumajanduses ning metsanduses. Oma külaskäigu ajal andis prof. Vosatka ka Ökoloogia ja Maateaduste Instituudis seminari.

Uus ansamblireegleid käsitlev artikkel

Juuni 2011

Lars Götzenberger avaldas koostöös mitmete kolleegidega Tartu Ülikoolist ning teistest ülikoolidest uue ansamblireegleid käsitleva artikli: "Ecological assembly rules in plant communities—approaches, patterns and prospects".

Selles artiklis uuritakse taimekoosluste ansamblireeglite teoreetilist tausta. Lisaks võetakse artiklis kokku praeguseks juba ilmunud tööd, mis on ansamblireeglite leidmiseks null- mudeleid kasutanud. Autorid näitavad, et seni on harva leitud tulemusi, mis viitaks sellele, et liikide individuaalsed niššid piiraksid nende kooseksisteerimist. Praeguseks olemas olevate andmete põhjal ei saa aga kindlalt väita, kas taimekooslused on tõesti juhuslikult kokku pandud või on ansamblireeglid hoopis metodoloogiliste probleemide pärast leidmata. Et tulevikus kindlamate järeldusteni jõuda pakub artikkel ka soovitusi, kuidas oleks otstarbekaim ansamblireegleid uurida.

Artikkel on trükis ajakirjas Biological Reviews. Tutvu artikliga siin või küsi see Larsilt.   

 

54. IAVS'i sümpoosium

Juuni 2011

Mitmed taimeökoloogia töögrupi liikmed osalevad juunis 54-ndal IAVS'i sümpoosiumil Lyonis. Lars Götzenberger, Tsipe Aavik ja Jaak-Albert Metsoja esitavad oma tööd suulise ning Kadri Koorem posterettekandena.

Töögruppi külastab Zuzana Sỳkorová

Mai 2011

 Zuzana Sỳkorová töötab teadurina Tšehhi Vabariigi Teaduste Akadeemia Botaanika Instituudis. Reedel, 03.06, kell 10.15 peab Zuzana Vaga auditooriumis (Lai 40-218, Tartu) seminari: "Using the mitochondrial large subunit rDNA markers for a long-term tracing of arbuscular mycorrhizal fungal isolates inoculated in the field and for their coexistence/competition studies under greenhouse conditions". Oma külaskäigu ajal osaleb Zuzana koos mitmete meie töögrupi liikmetega ka intensiivkursusel “Seente rDNA ITS järjestuste annoteerimine ning pürosekveneerimise tulemuste analüüs”.

Taimeökoloogia töögrupp tervitab uut liiget!

Mai 2011

Taimeökoloogia töögrupiga liitus Odile Thiéry, kes oma doktorikraadi kaitses Šveitsis. Odile hakkab uurima arbuskulaarset mükoriisat moodustavate seente taksonoomiat.  Loe edasi.

Doktorantide konverents

Mai 2011

Maateaduste ja Ökoloogia doktorikool ning selle liikmeks olevad doktorandid, eesotsas Kadri Koorem'iga, korraldasid 12.-13. mail Dorpati konverentsikeskuses rahvusvahelise doktorantide konverentsi "Next generation insights into geosciences and ecology". Taimeökoloogia töögrupist esines suulise ettekandega Jaak-Albert Metsoja. 

Lisaks doktorantidele esinesid plenaarettekannetega sellised maailma tippteadlased nagu:

* CAMILLE PARMESAN (USA)- "Creative conservation in a changing climate"
* DAVID J. SIVETER (Inglismaa) - "Exceptionally preserved fossils: window on the evolution of life"
* DAVID A. WARDLE (Rootsi) - "Long term drivers of aboveground-belowground linkages: evidence from islands, chronosequences and invaders"
* MARTIN ZOBEL (Eesti)-  "Plant ecologist's view on mycorrhizal symbiosis"

 

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november