Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudised

Projekti SoilMan kohtumine

November 2019

Novembri alguses kohtusid Laeatu bioloogiajaamas Euroopa Liidu BiodivERsA projekti Soilman parterid, teiste hulgas ka meie taimeökoloogia töörühma esindajad. Projekti lõppkoosolekul jagati värskeid tulemusi nii põldude majandamise mõjust mullaelustikule kui ka põllumeeste suhtumisest põllumuldade ökoloogilisse majandamisse. Taimeökoloogia töörühmast osalesid vanemteadur Maarja Öpik, doktorandid Siim-Kaarel Sepp, Tanel Vahter ja Siqiao Liu ning peaspetsialist Surya Sudheer. Siim-Kaarel jagas värskemaid andmeid põldude majandamise mõjust arbuskulaarmükoriissetele seentele ning Tanel tutvustas käimasolevat Eesti põllumuldade tervise kaardistamise projekti. Pärast ametliku osa lõppu tutvustati väliskülalistele Puhtu-Laelatu looduskaitseala, Matsalu rahvusparki ning loomulikult käidi saunas. Täname kõiki korraldajaid ning osalejaid meeldejääva ürituse eest!

Külalis post-doc Adam Frey

September 2019

Septembris ja oktoobris on meil külas sünnilt Šotlane, kuid nüüd Austraalias töötav Adam Frey. Adam töötab meie töörühmas Maarja Öpikuga koostöös hiljutise potikatse tulemuste kallal, kus katsetati kõrgendatud CO2 mõjusid Austraalia C3 ja C4 taimedele. Samuti uuritakse taimede ja nende herbivooride muutunud suhteid nendes tingimustes. Oma külaskäigu ajal eraldab Adam ka juureproovidest DNA ning üritab omandada võimalikult palju molekulaarsete analüüside metoodikast ja statistilisest töötlemisest. 

Adamil on ka au pidada osakonna esimene seminar sel akadeemilisel aastal!

 

Rahvusvaheline Mükoriisakonverents ICOM 10 Mehhikos

Juuli 2019

10. Rahvusvaheline Mükoriisakonverents toimus 30. juunist 5. juulini ja leidis aset Meridas, Mehhikos. Konverentsil osales 300 delegaati 40 eri riigist. Taimeökoloogia töörühmast osalesid suuliste ettekannetega vanemteadur Maarja Öpik, kes kõneles AM seentest ja liigifondist, teadur Guillermo Bueno , kes kõneles taimede mükoriissetest tunnustest ja doktorant Daniela Leon, kes rääkis niitude mükoriissusest piki mullaviljakuse gradienti. Lisaks korraldasid Eesti delegaadid eesotsas Guillermoga debati taimede mükoriissuse määramisest. Konverentsil arutati mitmeid olulisi teemasid, millest jäid kajama mükoriisasümbioosi roll jätkusuutlikus põllumajanduses, metsanduses ja looduskaitses.

Toimetaja profiil Maarjast ajakirjas New Phytologist

Juuni 2019

Juuni alguses avaldas mainekas teadusajakiri New Phytologist persooniloo 2013. aastast ajakirjas toimetajana tegutsenud vanemteadur Maarja Öpikust. Artiklis avab Maarja oma tipp-teadusesse jõudmise telgitaguseid ning kirjeldab tegureid, mis teda igapäevases uurimistöös inspireerivad. Lisaks saab teada mis on Maarja lemmik taim ning millised olid eriti meeldejäävad artiklid viimastest aastatest. 

Külaline Rootsist, Kaisa Torppa

Aprill 2019

Aprillis külastas meie töörühma külaline Rootsi Põllumajandusülikoolist (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences). Kaisa tuli Eestisse, et omandada juurte värvimise ning mikroskopeerimise metoodika krohmseente juurekolonisatsiooni määramiseks. Kaisa tegeleb peamiselt vihmausside ja nematoodide uurimisega põllumajanduslikes ökosüsteemides. Meie juures tegi ta aga tutvust põneva krohmseente maailmaga mis põllumajanduses samuti olulisi funktsioone kannavad. Oma siinoleku ajal andis Kaisa ka väikese seminari ning jagas oma kogemusi mullaelustiku uurimisest põllumajanduses. Meie täname Kaisat põnevate arutelude eest ning ootame teda tulevikus alati tagasi!

Mükoriisse sümbioosi sümpoosium Argentiinas

Märts2019

Maarja ja Guillermo osalesid 6-8 märtsil kutsutud esinejatena järjekorras teisel rahvusvahelisel “Mükoriisne Sümbioos Lõuna-Ameerikas” sümpoosionil Bariloches, Argentiinas. Maarja esitas põnevaid avastusi krohmseentest globaalsete keskkonnamuutuste kontekstis. Guillermo andis aga ülevaate erinevatest võimalustest taimede mükoriissus-omaduste kasutamiseks ökoloogias. Lisaks teaduslikele sidemetele, täiendati ja tugevdati ka isiklikke sidemeid Lõuna-Ameerika mükoriisateadlastega!

Külalisdoktorant Andrei Zujev Moskvast

Veebruar 2019

Veebruaris külastas meie töörühma Andrey Zuev Moskva A.N. Severtsovi nimelisest Ökoloogia ja Evolutsiooni Instituudist. Andreid juhendab Prof. Aleksei Tiunov. Andrey külastas meid Cost Action Keysom raames lühiajalise teadusmissiooni grandiga ning teda juhendas vanemteadur Maarja Öpik. Andrei töö Tartus keskendus molekulaarsetele meetoditele ning meie laboratooriumis ja juhendamisel eraldas ta DNA-d ektomükoriissete seente hüüfidest ning mullaselgrootute maosisudest.

Laiemalt keskendub Andrey oma töös toiduahelate uurimisele mullas ning seente elurikkust puudutavatele küsimustele. Andrei tänab taimeökoloogia töörühma liikmeid ning eriliselt Maarja Öpikut sooja vastuvõtu ning igakülgse juhendamise eest. Meie täname Andreyd uute vaadete ning põnevate teemade tutvustamise eest!

 

COST Action “KEYSOM” kursus Tartus

Jaanuar 2019

22-24 jaanuaril toimus Tartus mulla orgaanilise aine ja mullaelustiku teemaline intensiivkursus "Soil fauna - Key to Soil Organic Matter Dynamics and Modelling. Interactions with other components of soils – Mycorrhizal fungi". Kursuse eestvedajateks olid Maarja Öpik ja Alar Astover (Eesti Maaülikool). Kolmepäevasel kursusel osales ligi 50 inimest ning kuulata sai loenguid nii taimeökoloogia töörühma liikmetelt (Maarja, Inga, Kadri, Lena ja Guille), külalisõppejõududelt, kui ka Eesti Maaülikooli teadlastelt (Alar Astover, Mari Ivask, Kaarel Sammet, Merrit Shanskyi). Lisaks loengutele toimusid ka praktilised ülesanded, kus muuhulgas sai omandada statistilisi meetodeid elus ja eluta looduse piirimail, määrata vihmausse ning uurida rikkalikku mullalestade maailma. Oleme rõõmsad, et kursus võeti osalejate poolt väga soojalt vastu ning loodame, et igal osalejal jäi põue tükike karget põhjamaist Tartut!

Külalised Pariisi Loodusmuuseumist

Jaanuar 2019

Jaanuari alguses külastasid meid kolleegid Prantsusmaalt, sealsest loodusmuuseumist (Museum National d’Histoire Naturelle) ja Ecole Normale Superieure’st. Külalisteks olid tunnustatud professor Marc-Andre Selosse ning teadlased Florent Martos ja Benoit Perez-Lamarque. Marc-Andre ja Benoit andsid meie juures ka ühisseminari, kus nad andsid ülevaate taimede ja mükoriisa kooslevimisest ning mükoriissest sümbioosist globaalsel skaalal. Lisaks põnevatele diskussioonidele olid päevakorras ka Eesti toitu, kultuuri ja loodust puudutavad elamused. Täname külalisi meeldejääva aja eest Tartus!

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november