Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudised

Kuidas muuta ökosüsteemide taastamist tõhusamaks?

Oktoober 2021

Kadri Koorem, Martin Zobel ja Guillermo Bueno avaldasid kolleegidega Maastike elurikkuse töörühmast (Tsipe Aavik ja Sabrina Träger) ning Leuveni Katoliku Ülikoolist (Olivier Honnay ja Maarten Van Geel) ajakirjas Functional Ecology ülevaateartikli teemal, kas ja kuidas võiks koosluste taastamise edukust mõjutada üheaegselt nii peremeestaimede geneetilise mitmekesisuse soodustamine kui ka mükoriisat moodustavate seenekoosluste toetamine.

Eraldi elurikkuse komponentidena on nii taimepopulatsioonide geneetiline mitmekesisus kui ka arbuskulaarset mükoriisat (AM) moodustavate seente rolli olulisus taastamisel üsnagi palju tähelepanu pälvinud. Arusaam nende tegurite omavaheliselt koosmõjust on aga äärmiselt lünklik, kuigi peremeestaimede geneetilise varieeruvuse olulisusele interaktsioonide mõjutajana viitavad mitmedki uuringud. Sellega seoses pakume välja ka teema bakalaureusetöö koostamiseks. Töö, mille valmimist juhendavad Kadri Koorem ning Tsipe Aavik, annab teaduskirjanduse põhjal ülevaate sellest, milline on peremeestaimede liigisisene varieeruvus seoses arbuskulaarset mükoriisat moodustavate krohmseentega ning millistest teguritest see sõltuda võib.

Taimede tunnuste varieerumine jõudis ajakirja Nature kaanele!

Oktoober 2021

Ajakirja Nature esikaanel on esile tõstetud uuring, milles osalesid meie töögrupi teadlased Guillermo Bueno, Mari Moora ja Martin Zobel. Koos kolleegidega Makroökoloogia töörühmast, Maastike elurikkuse töörühmast, Argentiinast ja Kanadast analüüsiti 39 260 taimeliigi maapealseid tunnuseid ja 2050 liigi peenjuurte andmeid, et välja selgitada tunnuste omavahelised seosed.
 
Selgus, et maapealsed taimeosad ja peenjuured on justkui erinevad maailmad. Meile nähtav tunnuste komplekt – lehed, varred, seemned – ütlevad väga vähe taime peenjuurte kohta ja vastupidi. Samuti leidsid teadlased, et maa-aluste taimetunnuste mitmekesisus on palju väiksem kui maapealsete tunnuste varieeruvus. Uuring annab terviklikuma pildi kogu taimest, et paremini mõista, millised tunnused või tunnuste komplektid mõjutavad taimede kasvukeskkonnaga kohastumist.
 
Ilusa kaanepildi autor on Luís Gustavo Barretto Rodrigues Brasiiliast.
 
Teadusartiklit saab vabalt lugeda siin (inglise keeles): https://rdcu.be/cyE9K
Eesti keeles saab artikliga tutvuda Novaatorist, Vikerraadio saatest Labor ja Kuku raadio saatest Ilmaparandaja.

Töögrupi sügisseminar

September 2021

Taimeökoloogia töögrupp kogunes septembri lõpus väljaspool tavalist töökeskkonda, et värskete teadustulemuste üle arutleda. Suur rõõm oli kogu töögruppi korraga näha, huvitavaid teadustulemusi kuulda ja koos aega veeta! Põnevat uut akadeemilist aastat kõigile!

Guillermo González Fradejas, külaline Hispaaniast

September 2021

Sügissemestril külastab meid Guillermo González Fradejas Erasmuse programmi raames. Ta on neljanda aasta bakalaureuse tudeng Alcalá Ülikoolist. Ta uurib AM seente mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuste seotust hekipõõsastikule: oliiviaedades ja odrapõldudel. Guillermo juhendajad on teadurid David García ja Martti Vasar. Kohepeal tutvub Guillermo bioinformaatiliste vahenditega, uurib meie katsevõtu meetodeid ja vaatleb, kuidas laboris töö käib. Me soovime Guillermole Tere Tulemast ning loodame, et tema siinviibimine on produktiivne ja põnev!

Palju õnne, Dr. Vahter!

August 2021

Tanel Vahter kaitses edukalt oma doktoritöö mükoriisaseente tähtsusest jätkusuutliku põllumajanduse edendamisel ning elupaikade taastamisel. Teaduslikku arutelu oponent Jim Bever'iga Kansase ülikoolist oli põnev jälgida kõikidel kuulajatel. Suured tänusõnad juhendaja Maarja Öpikule ning kõrget lendu Tanelile!

Ülevaate Taneli doktoritööst leiad Novaatorist.

Tunnustus väljapaistvatele naisteadlastele biogeograafia uurimisel

Juuli 2021