Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudised

Külalisdoktorant

Aprill 2015

Meie töörühma külastab doktorant Shengjing Jiang Hiinast, Lanzhou Ülikoolist Gansu Provintsis. Shengjing’i doktoritöö käsitleb keskkonnamuutuste mõju arbuskulaar-mükoriissete seente kooslustele looduslikes ökosüsteemides. Tema juhendaja koduülikoolis on Prof. Huyuan Feng ning taimeökoloogia töörühmas töötamise ajal Maarja Öpik. Shengjing’i Eestis viibimist rahastab DoRa 5 programm.

Uus artikkel kliima soojenemise mõju kohta herbivooride ja taimede vahelistele suhetele

Aprill 2015

Meie töörühma liige Guillermo Bueno avaldas koos Isabel C. Barrio ja David Hikiga ajakirjas Oikos artikli sellest, kuidas temperatuuri tõus mõjutab selgrootute herbivooride ja nende taimede vahelisi suhteid tundraökosüsteemis  (“Warming the tundra: reciprocal responses of invertebrate herbivores and plants”). Autorid viisid läbi välikatse, mille käigus soojendati samaaegselt herbivoore (ööliblika Gynaephora groenlandica beringiana röövikud) ja nende toidutaimi (põhjapaju ja harilik drüüas), manipuleerides täisfaktoriaalselt herbivooride olemasolu ja temperatuuri. Katse viidi läbi Kanada tundras kahel kõrgusel merepinnast. Uuringu tulemusena leiti, et temperatuuri muutus, olgu kõrguse või katselise soojendamise tagajärjel, mõjutas röövikuid, herbivooria ulatust ning taimede vastuseid herbivooriale. Röövikud toimisid halvemini kõrgemal temperatuuril ning seejuures muutsid oma eelistusi kahe toidutaime suhtes. Taimede reaktsioon soojendamisele sõltus pigem herbivooride olemasolust. Katse tulemused viitavad sellele, et selgrootute herbivooride tähtsus tundrates võib olla varem arvatust suurem ning eriti võib see olla nõnda kiire kliima soojenemise korral.

Uudiste arhiiv:

2022: märts, august
2021: veebruar, märts, mai, juuli, august, september, oktoober
2020: veebruar, august, september, detsember
2019: jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, september, november
2018: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, oktoober, november, detsember
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november