Change language
dehaze

PhD Tanel Vahter

Mullaökoloogia teadur
tanel.vahter [ät] ut.ee

J. Liivi tn. 2-306

Huvitun laialt ökoloogiast ning olen keskendunud peamiselt mullaga seotud teemadele. Muld on ökosüsteemides toimuvates protsessides tihti kesksel kohal ning nende käivitajaks on mulla elusosa - mullaelustik. Seetõttu on minu uurimistöö tihedalt seotud mulla elustiku, selle mitmekesisuse ja dünaamikaga mitmesugustes ökosüsteemides. Erilist huvi pakuvad süsteemid kus kohtuvad mullakasutus ja ökoloogia – põllumajandus, poollooduslikud kooslused, praktiline ökosüsteemide taastamine jm. Suurimat rõõmu pakub alusuuringute teadmiste rakendamine looduskaitse ja mullakasutuse probleemide lahendamisel.

Minu kaasjuhendamisel teeb doktoritööd Ayesh Piyara Wipulasena Aleihela Yamannalage (kaasjuhendajad Professor Mari Moora ja kaasprofessor John Davison).

Minu teadustööde ja projektidega saab tutvuda Eesti Teadusinfosüsteemi profiilil.