Change language
dehaze

PhD Claudia Paz

Järeldoktorantuuris olnud teadur

claudia.paz@ut.ee

Olen huvitatud troopiliste vihmametsade mitmekesisust ja funktsioneerimist mõjutavatest protsessidest, eriti mis puudutab mullaga seotud seenekooslusi ning taimi. Varasemalt olen uurinud metsa regeneratsiooni degradeerunud maastikes Brasiilias ja Austraalias, mulla orgaanilise aine dünaamikat Amazonase valgalal ning seenekooslusi looduslikes ja eksootilistes metsakooslustes Lõuna-Brasiilias. Hetkel on minu uurimistöö põhiküsimuseks suurte herbivooride kadumise tagajärjed taimede ja krohmseente liigirikkusele Brasiilia Atlantilises metsas. Osana oma uurimistööst olen tulnud Tartusse, et omandada meetodeid molekulaarseks seente määramiseks mulla ja juureproovidest. Tartus juhendas minu tööd vanemteadur Maarja Öpik. Minu uurimistööd rahastab FAPESP, Dr Mauro Galetti laboris Brasiilias.

Lisainformatsiooni ning minu täieliku publikatsioonide loetelu leiab: Google ScholarResearchGate ja CV Lattes.