Change language
dehaze

PhD Lena Neuenkamp


Lena [ät] ut.ee

Oma uurimistöös keskendun pool-looduslike taimekoosluste dünaamikale muutuva maakasutuse juures. Uurin, kuidas majandamine mõjutab taimekoosluste struktuuri ning vaatan ka, millist rolli mängib leviste ja sümbiontide vähesus taimekoosluste muutumises.  Oma töös püüan hinnata erinevates arenguastmetes (näiteks intensiivselt kasutatud, ulatuslike häiringutega) olevate taimekoosluste ”taastamispotensiaali”, arvestades nii taimekoosluste koosseisu, seemnepanka kui ka arbuskulaar-mükoriissete seente olemasolu. Loodan leida vastuseid küsimustele, millised on oluliseimad tegurid taimekoosluste muutumise suunamisel ning millised oleksid parimad võtted liigirikaste taimekoosluste taastamiseks.

 

Valitud publikatsioone: