Change language
dehaze

Ülle Saks

Teadur

ylle.saks[ät]ut.ee

Ülle

Minu uurimisvaldkonnaks on krohmseente ehk arbuskulaar-mükoriissete (AM) seente (hõimkond Glomeromycota) molekulaarne ja funktsionaalne mitmekesisus. Mind huvitab seenekoosluse liigiline koosseis taimejuurtes ja mullas ning tegurid, mis kujundavad koosluste liigilist koosseisu.  Üheks eesmärgiks on ka isoleerida katsealalt erinevaid AM seente liike ning uurida nende omadusi nii molekulaarsete meetoditega kui interaktsioonis taimedega potikultuurides (looduslähedases mullakeskkonnas) ja juur-organ-kultuurides (tehislikus kasvukeskkonnas Petri tassidel).

Minu CV ja publikatsioonide loetelu on kättesaadav ETISes.