Change language
dehaze
employee David Garcia de Leon Tartu,, Estonia

PhD David Garcia de Leon

david.garcialh@uah.es

 

Minu teadusprojekt uuris, kuidas inimtegevus mõjutab krohmseente globaalseid levikumustreid. Oma varasema projekti käigus uurisin taimede, krohmseente ja krüptogaamide esinemise kovariatsiooni suktsessioonilistel alvaritel. Oma doktoritöös uurisin, kuidas kliimamuutused mõjutavad umbrohtude populatsioonidünaamikat.

Lisainfo ja minu publikatsioonide täielik nimekiri on leitav siit.

Valitud publikatsioone: