Change language
dehaze
employee Guillermo Bueno Tartu,, Estonia

PhD Guillermo Bueno

Guillermo Bueno

Koosluse ökoloogia kaasprofessor
guillermo.bueno [ät] ut.ee
 
J. Liivi tn. 2-605

Mind huvitab, kuidas biootilised interaktsioonid (eriti taim-loom, taim-taim ja taim-seen) kujundavad taimekoosluseid erinevates ruumiskaalades piki keskkonna- ja globaalsete muutuste gradiente. Ma olen töötanud erinevates ökosüsteemides, kuid peamiselt alpiinsetes ja subarktilistes paikades. Oma uurimistööde raames olen kasutanud mitmesuguseid metoodikaid, mille eesmärgiks on mõista globaalsete muutuste ja häiringute ning nende kahe faktori koosmõju ökoloogilisi tagajärgi  Minu töö Tartu Ülikoolis keskendub taimede ja seente vahelistele interaktsioonidele ja üritab mõista nende interaktsioonide suureskaalalist levikut ning nende rolli piki peamiseid keskkonnagradiente ja faktoreid, kaasa arvatud inimmõju.

Ma olen varem töötanud Pürenee Ökoloogiainstituudis (Pyrenean Institute of Ecology), kus ma uurisin metssea poolt tekitatud häiringute mõju kaitsealustele alpiinsetele rohumaadele. Alberta Ülikoolis Kanadas uurisin kliimamuutuste ja herbivooria koosmõju tundrataimestikule. Paralleelselt oma põhitööga olen tegelenud herbivooriavõrgustiku (Herbivory Network) loomise ja arendamisega.

Maolen kaasjuhendajaks doktorantid Yiming MengDaniela Leon Velandia ja Maret Gerz.

Lisainfo ja minu publikatsioonide täielik nimekiri on leitav siit