Change language
dehaze
employee Inga Hiiesalu Tartu,, Estonia

PhD Inga Hiiesalu

Taimeökoloogia teadur
Inga.Hiiesalu [ät] ut.ee

Inga

J. Liivi tn 2-607

Minu peamisteks huvideks on koosluseökoloogia ja iseäranis see, mis toimub maa all. Uurin sümbiootiliste krohmseente (arbuskulaar-mükoriisat moodustavad seened) ja nende peremeestaimede liigirikkust pikki kõrgusvööndeid ning püüan selgitada, millised abiootilised ja biootilised tegurid liigirikkuse mustreid mõjutavad. Oma uurimussüsteemiks olen valinud ariidse Himaalaja mäestiku loodeosa, mis on justkui looduslik laboratoorium ning kus on võimalik katta kõrgusvahemik 2000-6000 m üle mere pinna. On hämmastav, et taimed on võimelised kasvama väga ekstreemsetes kõrgmäestiku tingimustes ning krohmseened võivad mängida olulist rolli kõrgmäestiku taimede kohastumises ja sealsete taimekoosluste kujunemises. Krohmseente liigilise koosseisu määramiseks kasutan järgmise põlvkonna sekveneerimist ja bioinformaatilisi analüüsimeetodeid. Lisaks krohmseentele uurin, milline on maakasutuse mõju taimede maa-alusele liigirikkusele pool-looduslikes niidukooslustes.

Käimasolevad projektid:

Olen juhtivteadur personaalses uurimustoetuses “Arbuskulaar-mükoriissed seened piki kõrgusvööndeid: seosed evolutsiooniliste ja ökoloogiliste protsessidega eri ruumiskaaladel” (2016-2019).

Minu täielik CV ja teadustööde loend on kättesaadavad ETISes.