Change language
dehaze
employee John Davison Tartu,, Estonia

PhD John Davison

Taimeökoloogia kaasprofessor, doktorantide tuutorJohn
John.Davison [ ät ] ut.ee

J. Liivi tn. 2- 608

Minu uurimistöö keskendub sümbiootilistele (taim-seen) interaktsioonidele, kuid laiemalt huvitavad mind erinevad elurikkust mõjutavad ökoloogilised ja evolutsioonilised küsimused. Minu töös on tugev kvantitatiivne komponent ning minu eesmärgiks on arendada ja rakendada uusi analüütilisi meetodeid, mis võimaldaksid ökoloogiliste hüpoteeside täpsemat testimist. Oma töös kasutan nii molekulaarseid, fülogeneetilisi kui ka organismipõhiseid andmeid, uurimaks ja aru saamaks bioloogiliste koosluste toimimise seaduspärasustest.
Doktorantide tuutorina on minu rolliks konsulteerida osakonna tudengeid ja külastavaid kraadiõppureid uuringu ja katsedisaini loomisel ja ökoloogiliste andmete analüüsimisel.

Minu kaasjuhendamisel teevad doktoritööd Ayesh Piyara Wipulasena Aleihela Yamannalage ja Yiming Meng.

Rohkem infot ja täielikku publikatsioonide loetelu vaata ETISest.

Valitud publikatsioonid:

Davison J, Moora M, Semchenko M, Adenan S, Ahmed T, Akhmetzhanova A, Alatalo J, Al‐Quraishy S, et al. 2021. Temperature and pH define the realised niche space of arbuscular mycorrhizal fungi. New Phytologist doi.org/10.1111/nph.17240

Davison J, García de León D, Zobel M, Moora M, Bueno CG, Barceló M, Gerz M, León D, et al. 2020. Plant functional groups associate with distinct arbuscular mycorrhizal fungal communities. New Phytologist  226: 1117-1128. https://doi.org/10.1111/nph.16423

Davison J, Moora M, Öpik M, Ainsaar L, Ducousso M, Hiiesalu I, Jairus T, Johnson N, et al. 2018. Microbial island biogeography: isolation shapes the life history characteristics but not diversity of root-symbiotic fungal communities. ISME Journal 12: 2211−2224. https://doi.org/10.1038/s41396-018-0196-8

Davison J, Moora M, Öpik M, Adholeya A, Ainsaar L, Bâ A, Burla S, Diedhiou AG, et al. 2015. Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism. Science 349: 970-973. https://doi.org/10.1126/science.aab1161

Willerslev E, Davison J, Moora M, Zobel M, Coissac E, Edwards ME, Lorenzen ED, Vestergard M, et al. 2014. Fifty thousand years of Arctic vegetation and megafaunal diet. Nature 506: 47-51. https://doi.org/10.1038/nature12921