Change language
dehaze
employee Lars Götzenberger Tartu,, Estonia

PhD Lars Götzenberger

Järeldoktorantuuris olev teadur
Lars [ ät ] ut.ee

LarsMinu teadustöö keskendub põhiliselt kahele teemale: ansamblireeglid taimekooslustes ning taimede elukäigutunnuste võrdlev uurimine.

Esimese teema raames keskendun ansamblireeglitele, st. reeglitele, mille alusel kooslused on ‚kokku pandud’. Selle uurimiseks kasutan null-mudeleid - randomiseerin kooslust kirjeldavaid maatrikseid ja võrdlen kooslust kirjeldavaid empiirilisi näitajaid juhuslikult genereeritud näitajatega. Hetkel on mudelsüsteemiks erinevas arengujärgus metsa alustaimestik. Et uurida, millised funktsionaalsed protsessid määravad koosluse struktuuri, arvestame ka koosluses esinevate taimede tunnuseid. Käesoleval hetkel on näiteks vaatluse all taimede konkurentsivõimet määravad tunnused. 

Teine teema kujutab endast taimede mükoriisse seisundi (obligatoorselt või fakultatiivselt mükoriisne, mittemükoriisne) ja teiste bioloogiliste ning ökoloogiliste tunnuste vahelise korrelatsiooni uurimist. Otsime vastust küsimustele, milles erinevad mükoriissed taimed mittemükoriissetest ning kas mükoriisne sümbioos on taimedele kasulik nende ökoloogilisest amplituudist sõltumata? 

Vaata rohkem infot ja täielikku publikatsioonide loetelu ETISest või minu kodulehelt.